KISWAHILI STANDARD ONE

ONLINE TEST ONE
STANDARD ONE

ONLINE TEST SERIES

Please enter your email:

(A)Kusikiliza na kuongea

Kamilisha vitendawili

 

1.Mama nieleke  …………….

 
 
 
 

2.Bubu anayesema

 
 
 
 

3.Njoo umwone umpendaye

 
 
 
 

4.Akitolewa nje hufa

 
 
 
 

5.Popo mbili zavuka mto

 
 
 
 

6.Nyumba yangu haina mlango

 
 
 
 

(B)Kusoma na kuandika

 

Kamilisha majina

 

7. Mez…

 
 
 
 

8. kalam…

 
 
 
 

Weka herufi inayokosekana

 

      9.Baba ame……aa   viatu

 
 
 
 

10. Dada………..anasoma

 
 
 
 

Question 1 of 10